சிந்து சமவெளி நாகரிகம் பரவி இருந்த ஆற்றங்கரை நகரம்

1)சிந்து சமவெளி நாகரிகம் பரவி இருந்த ஆற்றங்கரை நகரங்களும் , அவற்றின் மாநிலங்கள் பற்றிய குறிப்புகளை எளிதில் கீழ்க்கண்டவாறு நினைவில் வைத்து கொள்ளலாம்
we can esaily remember the importanat places in indus valley civilisation with their riverbank and province.

HARAPPA

CODEWORD – “HARAPPA”(HA-RA-PA)

HA – HARAPPA (The place)
RA – RAVI (A River bank in which the harappa civilisation had its origin)
PA – PAKISTAN (harappa located in pakistan province)

ROPAR

CODEWORD – “ROSI (RO-S-I)”

RO – ROPAR (The place)
S – Sutlej (A River bank in which the Ropar civilisation had its origin)
I – Indian Punjab(Ropar is located in Indian punjab province)

LOTHAL

CODEWORD – “LPG (LPG Gas Cylinder)”

L – Lothal (The place)
P – Pogova (A River bank in which the lothal civilisation had its origin)
G – Gujarat(lothal is located in Gujarat province)

SUTKAGENDOOR

CODEWORD – “SUBADHRA” (SU-BA-DH)

SU – Sutkagendoor (The place)
BA – Baluchisthan (Sutkagendoor is located in Baluchistan province)
DH – Dhast ((A River bank in which the Sutkagendhoor civilisation had its origin)

KALIBANGAN

CODEWORD – “KARAGAM”(கரகம்)

KA – Kalibangan (The place)
RA – Rajasthan (kalibangan is located in rajasthan)
GAM – Ghagger ( A River bank in which the Kalibangan civilisation had its origin)

MOHANJADHORA (The place)

CODEWORD – “MOSINI(MO-SIN-I)”

MO – MOHANJADHORA (The place)
SIN – Sind (Mohanjadhora is located in Sind Province)
I – Indus (A river bank in which Mohanjadhora civilisation had its origin)

Shortcut – Tamil Nadu District

Tamil Nadu – Districts
1. Thanjavur District :
Codeword : “BRAGADISVAR KOVIL”
The each and every letter of the codeword “BRAGADISVAR KOVIL” gives important about Thanjavur district.
B – Bamini river, Bharadhanatyam
R – Rajarajan Manimandapam, Rajamanickam Pillai (Actor)
A – Appar, Arasalaru
GA – Govindarajan (Seerkali)
DI – Diyagarajar aaradhanai, Dhaarasuram pattu
S – Saraswati mahal, Sarabesvar temple
VAR – V-Vennaru, Vettaru, Veerasolanaru (Important rivers which form the alluvial plain)
Kovil – K – Kudamurti river, Kumbakonam
2. Code word to know about Namakkal District.
AIDS Patients are highly prevalent in Namakkal District and “ELISA” is one of the test used in AIDS.
The code word to know about Namakkal district is
“AIDS – ELISA”
Each and Every letter shows an important features about Namakkal Here
A – Anjaneyar Temple, Arappaleeswarar Temple, Arthanareesvarar Temple
I – Iyaru river (Originated in Kolli hills)
D – Durgam Fort
S – Siddha Caves and Soap Industry
E – Egg city
L – Lorry
I – India Cements
S – Sago Rice, Sinnamalai (hill) and Subburayan (The Ex premier of Madras)
A – Agaya gangai falls (Otherwise called as the Garden of Namakkal)

3. ERODE DISTRICT (Important exam oriented points)
Codeword : “V.KATTABOMMAN (VEERAPANDIYA KATTABOMMAN)”
V – Vellodu Sanctuary, Vijayamangalam jain temple
K – Kodivery dam, Kandathu Kali amman temple, Kangeyam Kalai, Kaveri river
A – Amutha Nadhi
T – Thalavadi hills, Triveni sangam : Turmeric city (kQ;rs; efuk;)
T – Tharapuram Kadu hanumanthaswamy temple
A – Amaravathy river
B – Bannari amman temple, Bavani river, Bavani sagar and Bakthavachalam sagar
O – Ooothukuli vennai
M – Mallika paramasivam (present Mayor of erode corporation)
A – Arudrakabaleeswarar temple
N – Narendra Devar, Noyyal river
4. Kancheepuram Distric
“Ekamparesvar Temple” is one of the famous temple in Kancheepuram district. The code word to know about Kancheepuram District is “EKAMPARESVAR”
E – Ekamparesvar Temple
K – Ealpakkam, Kamatchi amman Temple
A – Adyar River
M – Mahapalipuram, Mahavir Statue
PA – PALAR River
RES – Seiyyar River, Sunnat Jamad Masjid
V – Vedanthangal
A – Annathurai (Arignar Annar)
R – Ramanujar (Vaishnava Acharya)

Five Year Plans – Short Cuts

INDIAN ECONOMY (SHORT CUTS )

FIVE YEAR PLANS 🙁 Important facts from First to Eleventh five year plan)

1) FIRST FIVE YEAR PLAN (1951 -56)

SHORTCUT: SIPCOT
S – SOCIAL SERVICE
I – INDUSTRY
P – POWER
Co – Communication
T – Transport

2) Second five year plan (1956 -61)

SHORTCUT: MADRAS

M – Mahalanobis Model
A – Atomic Energy Commission
D – Durgapur steel company, Tata Inst of Fundamental Research
R – Rourkela Steel Company, Rapid Industrialisation
A – Agriculture
S – Socialistic Pattern of Society

3) Third five year plan (1961-66)

SHORTCUT : SAD

S – Self Reliance
A – Agriculture
D – Development of Industry

5) Fifth five year plan (1974-79)

SHORTCUT : PSTM (Persons Studied in Tamil Medium)

P – Poverty Eradication
S – Self reliance
T – Twenty Point Programme
M – Minimum Need Programme

6) Sixth five year Plan (1980-85)

SHORTCUT : MAIL

M – Management
A – Agriculture production
I – Industry production
L – Local Development Schemes

7) Seventh Five year plan (1985-90)

SHORTCUT : EFGH (the alphabets)

E – Employment generation
F – Foodgrain production was doubled
G – Jawahar Rozgar Yojana (1989)
H – Hindu rate of Growth

8) Eighth Five year plan (1992-97)

SHORTCUT : LPG

L – Liberalisation
P – Privatisation
G – Globalisation

9) Ninth five year plan (1997-2002)

SHORTCUT : ESPN

E – Employment for Women, SC’s and ST’s
S – Seven Basic minimum service
P – Panchayat Raj Institutions, Primary Education, Public Distribution System
N – Nutrition Security

11) Eleventh five year plan (2007 -2012)

SHORTCUT : TEACHERS

T – Telecommunicatons (2G)
E – Electricity, Environment Science
A – Anemia
C – Clean water
H – Health education
E – Environment Science
R – Rapid growth
S – Skill Development

Shortcut – Geography

Geography
1) Topmost population states : Uttar Pradesh, Maharastra
Codeword : “UMA”
U – Uttarpradesh
Ma – Maharastra
2) Smallest population states (Decreasing Order) : Andaman and Nicobar, Dadra Nagar Haveli, Daman Diu, Lakshadweep
Codeword : “Andaal” (Mz;lhs;)
An – Andaman Nicobar
Daa – DaDaNagar Haveli, Daman Diu
L – Lakshadweep
3) The border sharing states of Bangladesh : Mizoram, Megalaya, Bengal, Assam and Tripura
Code word : “MBA”
M – Mizoram, Megalaya
B – Bengal
A – Assam
4) Narmadha River water Shared by : Madhya Pradesh, Maharastra, Gujarat and Rajastan
Codeword : “MGR”
M – Madhya Pradesh, Maharastra
G – Gujarat
R – Rajastan
5) Leading Tea Producing Countries in the world
Order : China, India, Kenya and Srilanka
Codeword : C.S.K (Chennai Super Kings) and India
C – China
S – Srilanka
K – Kenya

6) Leading Onion Producing States : Maharastra, Madhya Pradesh
Codeword : MAMA
MA – Maharastra
MA – Madhya Pradesh
7. Leading Groundnut producing states in India : Gujarat, Tamilnadu
Easy way to Remember
1. GroundnuT Starts with the letter “G” – G for Gujarat
2. GroundnuT – Ends with the letter T – T for Tamilnadu
8. First three gold producing countries in the world : China, Australia and Russia
Codeword : “CAR”
C – China
A – Australia
R – Russia
9) Major Mica Producing Cuntries in the World : Brasil, Russia, America, India and Norway
Codeword : “Brain”
B – Brasil
R – Russia
A – America
I – India
N – Norway
10) Major Mica Producing States in India : Jharkhand, Andhrapradesh, Bihar, Rajastan
Codeword : J.ABIRAMI”
J – Jharkhand
A – Andhrapradesh
Bi – Bihar
R – Rajastan
Mi – Mica

Important points about the state “ARUNACHAL PRADESAM”(with SHORTCUT IDEA)

SHORTCUT IDEA – “ARUNACHAL PRADESAM”

A – Agricultural based economy(80%)
R – Rajiv Gandhi University
U – Upper himalaya
N – Namdhapa National Park
A – Ajilamu dam
C – Chiyang (Named where the river brahmmaputra enters into ASOM)
H – Hamla River: Hari dance(Important form of dance)
A – Apple garden(located in the place called pomlitha)
L – Lohit river: Land of rising sun: Langamese (Tho most speaking language)


P – Puripootu festival: Parasuram temple, Pomlitha(Apple garden): Paradise of
botanists.
R – Roppy dance (Important form of dance)
A – Alpine climate
D – Dhiyang river : Dwang(BUDDHIST TEMPLE): Dolomite rich state
E – E aster most state of In dai
S – Subansiri river: Salo halo festival
A – Apatani (important tribe)
M – Malinithan (புராதன ஆலயங்களின் சிதைவுகள்)

2015-ல் பிரதமர் மோடி மேற்கொண்ட வெளிநாட்டு சுற்றுபயணங்கள்.(அமெரிக்கா பிரான்ஸ் தவிர – with SHORTCUT Idea)

1) Maurities
2) Germany
3) Russia
4) Ireland
5) Singapore
6) South korea
7) Britain
8) Emirates
9) Seychelles
10) Turkmenistan
11) Tajikistan
12) Turkey
13) China
14) Canada
15) Bangladesh
16) Mangolia
17) Srilanka

SHORTCUT : “MGR IS BEST C.M”

M – Maurities
G – Germany
R – Russia

I – Ireland
S – Singapore, South korea

B – Britain, Bangladesh
E – Emirates
S – Seychelles, Srilanka
T – Turkmenistan, Tajikistan and Turkey

C – China, Canada
M – Mangolia

Nobel Prize Award Winners – 2016

ஒரு அலுவலகத்தில் உள்ள கீழ்நிலை பணியாளர்கள் முதல் மேல்நிலை பணியாளர்கள் வரை, அவர்களின் பணி நிலைகளை தெரிந்து கொண்டால் இந்த வருடம் (2016) நோபெல் பரிசு பெற்றவர்களின் பெயர்களை எளிதில் நினைவில் வைத்து கொள்ளலாம்.

பணி நிலைகள்: Office Boy (OB) —Junior Manager(JM)— Personal Secretary (PS) ——-Managing Director (MD)

SHORT CUT IDEA: (OB—-JM—-PS—-MD)

OB – Oshumi, Oliver, Bengt (Economics)
JM – Juan Manual (Peace)
PS – Pierre, Pen, Stoddart (chemistry)
MD – Michael, Duncan, David (Physics)

(Note : Oshumi for Medicine)